Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte mieszkania

Ludzie kupują nowe rzeczy zamiast starych z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że im coś jest nowsze, tym na lepszy stan techniczny można liczyć. Kupując nowe mieszkanie, wydaje się dużo pieniędzy, a w zamian oczekuje się otrzymania nieruchomości bez żadnych wad. Czasem jednak nawet w nowych mieszkaniach pojawiają się wady ukryte. Co wtedy robić?

Za co odpowiada deweloper?

Przed kupnem mieszkania warto jest dokładnie je sprawdzić. Czasem jednak okazuje się to niewystarczające, ponieważ wady mieszkania dają o sobie znać dopiero później, np. po kilku miesiącach od zamieszkania. W takich przypadkach często ma się możliwość żądania naprawy wad ukrytych przez dewelopera.

Co do zasady deweloper odpowiada za wady ukryte mieszkania na podstawie rękojmi. Z reklamacją do dewelopera można zgłosić się w wielu sprawach, np. pękania ścian, czy nieszczelności wokół komina. W większości przypadków deweloper nie ma możliwości wykluczenia swojej odpowiedzialności za tego typu usterki.

Kiedy można wykorzystać rękojmię dewelopera?

W standardowych przypadkach rękojmia dewelopera obowiązuje przez jeden rok. Czasem może to jednak być nawet 10 lat, jeśli udowodni się mu, że umyślnie doprowadził do powstania wady ukrytej, np. celowo nie zastosował odpowiednich materiałów.

Co ważne, z rękojmi dewelopera można korzystać wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość kupiło się na rynku pierwotnym. Jeśli zaś nieruchomość nabyło się na rynku wtórnym, to roszczenia można zgłaszać z tytułu rękojmi sprzedawcy, która jest opisana innymi przepisami prawa.

Korzystając z rękojmi, można żądać naprawy wady mieszkania. W rzadszych przypadkach np. wtedy, gdy naprawa jest niemożliwa, kupujący może żądać wymiany mieszkania na nowe lub odstąpienia od umowy.

O żądaniu z tytułu rękojmi dewelopera należy poinformować bezzwłocznie. Wskazane jest przesłanie pisma listownie za potwierdzeniem odbioru. Jeśli deweloper nie uzna roszczeń, to możliwe jest dochodzeni swych praw drogą sądową.

flash-blog