Co należy sprawdzić, przed podpisaniem umowy z deweloperem?

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, zazwyczaj wydaje się kilkaset tysięcy złotych. Z zamierzenia ma to być inwestycja w lepszą przyszłość. Zanim jednak złoży się jakikolwiek podpis na umowie, to koniecznie trzeba sprawdzić kilka kluczowych aspektów natury formalnej i prawnej.

Dlaczego warto zachować ograniczone zaufanie wobec deweloperów?

W każdym zawodzie pracują różni ludzie. Dość często w mediach słyszy się zaś o nieuczciwych deweloperach i ludziach, którzy podpisali z nimi umowy nie będąc w pełni świadomym konsekwencji. Choć większość deweloperów to profesjonaliści prezentujący wiarygodne dane i informacje, to dla własnego bezpieczeństwa warto zachować wobec nich ograniczone zaufanie.

Wskazane jest to, aby sprawdzić opinie o danym deweloperze. Na szczęście w dobie Internetu jest to bardzo proste. Jeśli dany deweloper działa w branży bardzo długo i ma same pozytywne opinie, to prawdopodobnie jest w pełni uczciwą osobą.

Co trzeba sprawdzić przed podpisaniem umowy?

Na samym początku ważne jest to, aby sprawdzić, czy dany deweloper ma prawo sprzedać wybraną nieruchomość. Powinien okazać takie dokumenty, jak np. pozwolenie na budowę, czy też dokument potwierdzający, że ma on prawo do władania danym gruntem.

Dewelopera koniecznie należy poprosić o numer księgi wieczystej. Wtedy to można uzyskać dostęp do wszystkich aktualnych i historycznych informacji dotyczących danego gruntu. Mając numer księgi wieczystej, można więc np. upewnić się, czy deweloper jest właścicielem konkretnej działki. Zapisy ksiąg wieczystych można sprawdzić we właściwym urzędzie lub też na stronie Ministerstwa Finansów.

Koniecznością jest także dokładne przeczytanie wszystkich zapisów w umowach, jakie chce się podpisać z deweloperem. Wszystkie z nich muszą być jasne i w pełni zrozumiałe. Szczególną uwagę zwrócić należy na wszelkie kary umowne. Jeśli jakiś zapis wydaje się niezrozumiały, to wskazany jest kontakt z doradcą prawnym.

Najlepiej wszelkie umowy, w tym umowę przedwstępną, podpisywać u notariusza. Co prawda jest to czasochłonne i wiąże się z dodatkowymi kosztami, to jednak minimalizuje ryzyko podpisania nieuczciwej umowy niemal do zera.

Co przy kupnie jeszcze niewybudowanego mieszkania?

Deweloperzy często oferują okazjonalne ceny i warunki dla mieszkań, które jeszcze nie zostały wybudowane. Dla kupca to okazja na nabycie wymarzonego mieszkania w dobrej cenie, ale jednocześnie spore ryzyko. W skrajnych przypadkach może okazać się, że nieuczciwy deweloper otrzyma pieniądze, po czym ogłosi upadłość firmy. Wtedy to można zostać bez pieniędzy i bez mieszkania.

Kupno mieszkania, które jeszcze nie powstało, nie daje także możliwości jego zobaczenia przed podpisaniem umowy. Czasem zaś zdarza się, że stan faktyczny mieszkania znacząco różni się od tego, co jest zaprezentowane w zdjęciach ofertowych. Nie sposób też przewidzieć, czy dane mieszkanie zostanie zbudowane z należytą starannością i czy nie będzie miało żadnych ukrytych wad.

Jeśli więc chce się kupić jeszcze niewybudowane mieszkanie, to należy pamiętać, że wiąże się to z ryzykiem. Dlatego też uczciwość i wiarygodność finansową dewelopera powinno się sprawdzić szczególnie mocno.

flash-blog