MPZP, a warunki zabudowy

Na projekt domu niebagatelny wpływ ma MPZP, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy. Czym one jednak są, jak je zdobyć i w jaki sposób wpływają one na możliwości zabudowy danej działki?

Czym jest MPZP, a czym warunki zabudowy?

Warunki zabudowy to spis ogólnych reguł dotyczący tego, co można zbudować na danej działce. MPZP można określić, jako bardziej szczegółowe warunki zabudowy. Zasadniczo MPZP jest ważniejszym dokumentem, a postanowienia warunków zabudowy są ważne tam, gdzie MPZP nie został jeszcze uchwalony.

Poszczególne urzędy czasem udostępniają MPZP na swoich stronach internetowych. Zwykle, aby je sprawdzić, konieczna okazuje się jednak wizyta osobista w urzędzie. W przypadku chęci uzyskania warunków zabudowy konieczne jest złożenie formalnego wniosku i uzbrojenie się w cierpliwość.

Informacje zapisane w MPZP, czy też warunkach zabudowy mają kluczowe znaczenie dla tego, co można zbudować na danej działce. Określają one np. rodzaj zabudowy, czyli to, czy w danym miejscu może powstać dom wolnostojący, bliźniaczy, szeregowy, czy też zabudowa wielorodzinna albo gospodarcza. W tych dokumentach znajduje się też informacja dotycząca obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, czyli tego, w jakiej odległości od granicy może być postawiony dom. Ponadto znaleźć się tam może wiele innych ograniczeń, które inwestor musi wziąć pod uwagę.

flash-blog